Schneibstein (2276 m. n. m.)

Oblast: Hagen - gebirge
3.8.2002
     mapa podrobná : schneibmapa2.jpg (92883 bytes)    mapa přehledná ke stažení :    schneibmapa1.jpg (1564884 bytes)
mapa Freytag & Berndt č. WK 102
schneib01.jpg (93151 bytes)
K výchozímu bodu  na Schneibstein  - restauraci Bärenhütte (507) se dostanete po dálnici A10. Za Salzburgem odbočíte na Golling a podjedete dálnici. Kolem potoka Torrener bach je částečný zákaz vjezdu, ale ráno a večer je cesta přístupná. U restaurace je parkoviště.  Pak už začnete stoupat po svých. Vydejte se cestou [451], je to ta levá. Vpravo byste šli po cyklistické stezce. Na fotografii je hřeben po Vaší pravé ruce, ke kterému patří i blízký Hoher Göll (2522).
schneib02.jpg (78994 bytes)
Při stoupání pěkným údolím s pastvinami brzy uvidíte první cíl vaší cesty - chatu Carl von Stahl.
schneib03.jpg (64959 bytes)
Postupně ještě minete několik salaší. Při stoupání nemusíte šetřit vodou, u každé salaše si pohodlně "dotankujete".
schneib04.jpg (68552 bytes)
Po levé straně brzy uvidíte i vrchol Schneibsteinu.
schneib05.jpg (51696 bytes)
A jste na chatě Carl von Stahl (1734). Určitě si dejte něco dobrého, ale hlavně se kochejte. Přes hluboké údolí jezera Königssee uvidíte masiv Watzmannu (2714) a špičku sousedního vrcholu Gr. Hundstod (2594).
schneib06.jpg (62372 bytes)
Uvidíte i pohoří Steinernes Meer s vrcholem Schönfeldspitze (2653) a homolí Sommerstein (2308) naší známou "sovičkou" od chaty Riemann haus.
schneib09.jpg (71829 bytes)
Po krátké pauzičce na chatě pana von Stahla se vydáte cestou [416] na vrchol Schneibsteinu. Cesta není náročná a při pohledu zpět uvidíte jak chatu, tak sousední Hoher Göll. Nám v tom zabránila rychlá "polední" oblačnost, ale Vy budete mít určitě více štěstí.
schneib10.jpg (24754 bytes)
Hoher Göll zahalený v mracích vypadá asi takhle.
schneib11.jpg (53143 bytes)
Z vrcholu Schneibsteinu uvidíte jednak Karlíkovu chatu, chatu na německé straně (Schneibsteinhaus) i konečnou stanici lanovky na vrcholek Jenner. Lanovka vede z německé strany od jezera Königssee.
schneib14.jpg (77969 bytes)
A vrchol - vrcholové pivo, vrcholové foto, vrcholové pocity a vrcholová kavčata. Ty ptáky, lidi, jinou zvěř a kytičky uvidíte TADY.
schneib23.jpg (82839 bytes)
Z vrcholu dále na jih uvidíte kamenné moře náhorní plošiny Hagen gebirge.
schneib24.jpg (80229 bytes)
A pak už jen klesáte. Užijete cestu [416] úbočím po německé straně, nebo [454] po hřebeni. Obě cesty se sejdou před vrcholem Windscharten K. Pak se dáte se doleva na [454]. Malá část klesání je jištěna lanem a stejně malá část je vedena suťovým polem. Po zdolání těchto dvou nepříjemností se Vám již otevře nádherné údolí plné kytiček a zvěře.
schneib25.jpg (63550 bytes)
Údolí je velmi dlouhé. Je tam plno loveckých posedů a chat. Kromě kamzíků zde možná podle místního názvosloví sídlili, nebo možná ještě sídlí medvědi. My jsme žádného neviděli, ale cítili jsme je tam na každém kroku....  Cesta v údolí je dobře značena, ale bylo zřejmé, že před námi tam prošlo opravdu jen pár lidí.
schneib28.jpg (88141 bytes)
Závěr sestupu je dost strmý, je zajištěn dřevěnými staršími žebříky. Dole u paty hory vytéká přímo ze skály jeden z přítoků říčky Torrener Bach - Holl Bach. Pak už jen "kiláček" okolo romantické říčky a budete zpátky u "medvědí" restaurace